• Angličtina
Dnes je 30.6.2016 | Svátek má Šárka

 

Plánek hřiště

 

  

Jamky

 

 Jamka č.1 

Par 4 - 250 m

Jamka č.1 se na první pohled svou vzdáleností zdá jako snadná, ale zdání klame. Mohou se zde vyskytnout potíže již při pvní ráně. Dopadová zóna závisí na zalistění stromů, v létě je tento prostor velmi úzký. Vpravo je les, vlevo i vpravo tzv. biozóny. Grín je umístěn na poloostrově. 

 

 

 Jamka č.2 

Par 4 - 228/195 m 


Jamka č.2 patří k těm lehčím, jedná se o dogleg do leva. Jamku lemují podélné vodní překážky, přesto dopadová zóna je dostatečně široká na umístění první rány. Kolem grínu jsou umístěny dva středně velké bankry. Grín je velký s příčnou vlnou. 

 

 

 

 Jamka č.3 

 Par 4 - 284/261 m


Jedná o jednu z nově vybudovaných jamek ve Štiříně. I když dopadová zóna je dost široká na umístnění prvního drajvu, můžou zde nastat komplikace v podobě autu vpravo podél celé jamky a vodní podélné překážky vlevo. Na ferveji je umístěn jeden dopadový a dva velké záchytné bankry. Obrovský grín s úžasných výhledem na rybník. 

 


 

 Jamka č.4 

Par 3 - 102/89 m 


Jamka č. 4 patří k nově vybudovaným jamkám a zároveň je také nejkratší jamkou štiřínského hřiště. Jedná se jamku odpaliště - grín. I přes relativně malou vzdálenost zde může sehrát velkou roli psychika, neboť rána z odpaliště musí překonat rybník. Kolem grínu jsou výsadby a lesopark Grín s příčnou vlnou je středně velký. 

 

 

 Jamka č.5 

Par 3 - 138/128 m


Jedná se o jednu z těžších jamek štiřínského hřiště. Nutností je přesně zasáhnout grín, protože sráz napravo od něj je velice příkrý a míč může skončit v hustém porostu. Ani vlevo umístěné biozóny nezaručují klid pro ránu. Avšak nejdůležitou atrakcí této jamky je obrovská jedle, která zastiňuje pravou stranu grínu a její silné větvě jsou až k zemi. K cestě na grín může nastat ještě jedna komplikace v podobě bankrů. Grín je dostatně velký se záludnými breaky.

 

 

Jamka č.6 

Par 4 - 296/254 m

Tato jamka patří mezi vůbec nejhezčí jamky v Čechách, ale je zároveň také jednou z nejtěžších jamek ve Štiříně. Dopadová zóna je velmi úzká a je lemována podélnými vodními překážkami. Velký rovný green leží ve vodní překážce na poloostrově. Množství překážek vyvíjí velký tlak na hráče již na odpališti.

 

 

 


 Jamka č.7 

 Par 4 - 296/254 m

Nová jamka je lehký dogleg doleva lemovaný lesoparkem. I přes širokou dopadou zónu musí být první rána umístěná velice přesně. V opačném případě nastanou komplikace s dosažitelností grínu následující rány. Uprostřed ferveje je velký dub, v zádní části pak obrovský bankr a kolem grínu jsou ještě dva středně velké bankry. Grín je velký a, ač tak nevypadá, velice zrádný.

 

 

 

 Jamka č.8 

 Par 4 - 243/230 m 

Zcela nová jamka umístěná na nových pozemcích v lesoparku za rybníkem. Jedná se o pravoúhlý dogleg doleva. Jamka je nejlehčí jamkou štiřínského hřiště. Překážkou snad mohou být pouze dva stromy na okraji široké dopadové zóny. Grín je rovný a dostatěčně velký. 


Jamka č.9 

Par 5 - 516/461 m  

Jednoznačně nejtěžší jamka štřínského hřiště. Pohled z odpaliště říká: úzká, dlouhá jamka přes rybník s řadou překážek. Dopadová zóna první rány je velice nerovná, malá a sebemenší chyba znamená nemožnost druhou ranou překonat devadesáti metrovou vodní hladinu. Za vodní překážkou je řada vysokých dubů, které omezují  dopad míčů na fervej. I když fervej za vodou je široká jen z pravé poloviny lze atakovat grín. Z levé strany ferveje limituje ránu vysoká borovice. Slunný velký rovný grín, za kterým se tyčí nádherný převislý buk.