• Angličtina
Dnes je 29.6.2016 | Svátek má Petr a Pavel

Historie golfu v českých zemích

 

Zpracoval Ivo Reichelt dle knihy Historie Golfu od Prokopa Sedláka.

 

  Počátky golfu v českých zemích jsou neodmyslitelně spojeny se Štiřínem a zejména rodinou Ringhofferů. Prameny, ze kterých česká golfová řeka vyvěrá byly tři.

  Prvním a od začátku dvacátého století až do druhé světové války nejsilnějším, byla rodina barona Františka Ringhoffera.. Ten byl golfem zaujat již v mládí začátkem dvacátého století. Stál při zrodu starého karlovarského hřiště a především již před první světovou válkou vytvořil na svém pozemku u obce Volešovice jednoduché přírodní golfové hřiště. Díky svým společenským stykům pak golf šířil mezi svými známými.

  I druhý pramen je silně provázán s baronem Ringhofferem, který spolu s dalšími přáteli založil Golf Club Praha. Třetí zdroj českého golfu pak pramení z pokusů skupinky přátel o golf na loukách u Stránčic s pozdějším vznikem klubu v Líšnici.

  Tyto tři prameny se v roce 1932 slily v první Golfový svaz ČSR, jehož prvním a dlouholetým předsedou se stal právě baron František Ringhoffer.

  Volešovické hřiště Ringhofferové stavěli v době předválečné agónie rakousko-uherské monarchie. Nejprve mělo pouze 3 jamky a teprve později bylo postupně rozšířeno na 9 jamek, které byly nahrávány vždy ze dvou stran, takže hřiště  tvořilo ve výsledku 18 různých jamek. Na hřišti zahájil své působení Ringhoffer Golf Club Volešovice. Pánové Ringhofferové dokázali svého domácího prostředí dokonale využít a záhy se stali vynikajícími golfisty a zvali řadu hostů, dokonce měli celý rok vlastního anglického trenéra.

  František Ringhoffer navrhnul a měl přímý dohled nad výstavbou hřiště v Motole a byl kapitánem jeho družstva. Významně se zasloužil i o výstavbu hřiště v Klánovicích. V říjnu roku 1929 se na Motolském hřišti konal i první celorepublikový turnaj – Švestka Golf Cup, předchůdce mistrovství ČSR. Na druhém místě se skóre 186 ( 36 jamek na rány ) umístil František Ringhoffer mladší. Stejného pořadí dosáhl i v měření nejdelšího drive.  Obdobou tohoto turnaje byl od roku 1931 dámský Ringhoffer Cup.

  O meziválečném životě ve Volešovicích říká srpnové číslo Tennis-Golf Revue z roku 1928:“ Ve Volešovicích u Kamenice vlastní známý průbojník golfového sportu u nás, pan František Ringhoffer, krásné soukromé hřiště, přímo vedle svého letního sídla. Hřiště má 18 jamek velmi zajímavě kombinovaných a některá odraziště jsou umístěna přes cestu nahoře na svahu, což dává hezké možnosti. Přes letošní suché počasí je trávník, jinak skvěle udržovaný, ve zcela dobrém stavu, a z celku je zřejmo, s jakou láskou a péčí jest hřiště udržováno.“ Toto hřiště, které bylo v pozdějších letech místem řady meziklubových utkání si vždy zachovalo ryze soukromý ráz.

  Neděle 1. června 1930 je dnem, kdy se výkonnostního kralování v českém golfu ujímá František Ringhoffer mladší. Vítězí totiž v prvním Amatérském národním mistrovství Československa v golfu o putovní pohár prezidenta T.G. Masaryka. Hrálo se jeden den 36 jamek na rány a vítěz uhrál i na dnešní dobu vynikajících 175 ran. František Ringhoffer mladší. Jeho triumf  byl potvrzením předchozích výsledků a předzvěstí dalších. V průběhu  třicátých let patřil mezi nejlepší golfisty v Českých zemích. Později se k němu výbornými výsledky připojil i jeho strýc – bratr barona Felix. Mezinárodní kvality hry potvrdilo vítězství dvojice František Ringhoffer ml. a Saša Shubert na prvním ročníku Středoevropského poháru.

  V roce 1934 byl právě šedesátiletý baron František Ringhoffer zvolen i předsedou Golf Clubu Praha a definitivně se tak stal nejvlivnější osobností našeho předválečného golfu.

  Po mnoha úspěších a průkopnických činech nastal dne 4. června 1937 soumrak nad rodinou Ringhofferů. Nečekaně zemřel František Ringhoffer mladší, první hráčská osobnost českého golfu, výborný sportovec i přátelský člověk

  Ještě v červenci 1938 hostil Golfový svaz ČSR v čele s Františkem Ringhofferem předsednictvo Evropské golfové asociace. Tragické politické události podzimu 1938 a následná vřava válečná i komunistická rozmetaly téměř vše, na čem se Ringhofferové podíleli.